بر روی این دامنه اینترنتی

سیستم مدیریت محتوا

پارس

سی ام اس

نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت

طراحی سایت

می باشد.

طراحی وب

با استفاده از

پرتال

(

پورتال

) پارس منجر به

طراحی وب سایت

شما می شود.

طراحی وب سایت

کپی رایت

پورتال

پارس

Related topics
chickens
food
meat
eggs
cooking
poultry
diet
foods
vegetables
consumers
product
pesticides
food poisoning
orange
food industry
health
pesticide
food items
coffee
human health
pies
shellfish
campylobacter
beets
food miles
News of organic chickens
call for research
animals that people consume eat arsenic
get bio-available calcium from eggshells
industry can help climate by reducing meat in products
food poisoning more likely in organic chickens
News Feed
RSS Feed
If you want have last news about organic chickens in your rss reader , you can use this link .
    Page 1    
 
call for research

... to find out more about the levels of certain microbiological and chemical contaminants in food, the agency is commissioning surveys of: acrylamide in uk retail productslead in cattle, sheep, free range and organic chickens, and eggs from uk farms in areas of high geochemical leadenvironmental chemicals in composite food samples that are representative of the uk diet the content and pattern of ergot alkaloids and ergot sclerotia in uk cerealslisteria monocytogenes and other microoganisms in pre-packed ready-to-eat sliced meats from small to medium-sized businessesnorovirus in shellfish two other research projects being commissioned by the agency are: to investigate whether the visual post-mortem inspection of indoor fattening pigs can be extended to outdoor fattening pigs more

 Source : food.gov.uk   Date : 10 May 2011   Category : Seminars,Congresses and festiv
animals that people consume eat arsenic

... but as it turns out, arsenic is regularly feed to chickens and sometimes also to turkeys and pigs ... poultry producers need to create the appearance of a healthy color, then the chickens are likely not healthy to begin with - and feeding them arsenic is only going to make the situation worse ... unfortunately, chickens aren't born with the ability to detoxify arsenic either - which is why you consume arsenic in their flesh ... organic chickens were also tested and were found to contain considerably lower or undetectable levels of arsenic ... unlike conventionally raised chickens, it's not legal to feed organically raised chickens arsenic more

 Source : NaturalNews.com   Date : 5 July 2010   Category : Food And Health
get bio-available calcium from eggshells

... of course, only organic eggs should be used ... you certainly don't need traces of antibiotics and other chemicals used in conventional methods of raising chickens, as these chemicals are bound to be in the shells ... eggshells from organic chickens have also been found to be harder and are likely more mineral-rich more

 Source : NaturalNews.com   Date : 29 January 2010   Category : Food And Health
industry can help climate by reducing meat in products

... she pointed out that organic chickens cost more because they tend to live longer ... “in contrast, grass-fed uk beef involves less food miles, has higher health giving omega 3 levels, provides otherwise unobtainable forms of iron and vitamins and reduces the use of fertiliser used in farming because of the organic matter co-product (dung) cows leave behind ... ” “it also offers an opportunity for sustainable organic farming” more

 Source : Food Ingredients Food Science - Additives, Flavours, Starch   Date : 8 September 2008   Category : Meat Products
food poisoning more likely in organic chickens

... organic broiler chickens are three times as likely as conventionally-bred poultry to be contaminated with a bacterium that causes food-poisoning, say danish vets, the new scientist reports this week ... the team at the danish veterinary laboratory in aarhus found that all 22 organic broiler flocks they investigated were infected with campylobacter - the most common cause of food poisoning in the uk ... "the organic movement is sound, but this is unwelcome news," says karl pedersen, who supervised the project ... he says the result is not entirely surprising, since organic birds are allowed to roam outside and are more likely to be exposed to food and water contaminated with infected faeces from wild animals ... conventionally-bred birds are slaughtered after around 38 days, whereas organic birds live twice as long, and so are more likely to pick up infections ... and in most european countries, conventional broiler farmers grow and slaughter all their chickens at the same time, so empty broilerhouses can be thoroughly disinfected before the next batch of day-old chicks arrives more

 Source : Food Ingredients Food Science - Additives, Flavours, Starch   Date : 2 October 2001   Category : Food And Health
    Page 1    
 
Coca.Cola
PEPSI
Mcdonald
Nestle
Mars
Baskin & Robins
Nutrika
Mumika
Chika
Archive Advertisement privacy police About Us
Copyright (©) 2015 Virtual Develop co. All rights reserved.
 
 
First Page Advertisments Archive
Today : Tuesday 28 April 2015